Vi ingår i Bergqvist skor.

Foot News är en butik som ingår i Bergqvist Skor och är vårt egna koncept för dig som har ett stort intresse för mode!

Våra värderingar

Fysisk kvalitet

Att tillverka och designa skor har alltid varit och kommer under överskådlig framtid att vara ett hantverk, vare sig det sker i den lilla exklusiva skofabriken i Italien, eller i mer storskalig form i Kina. För oss är det oerhört viktigt att de produkter vi köper in håller en hög kvalitet både beträffande passform och hållbarhet. Vi utvärderar därför löpande huruvida våra produkter håller önskad kvalitetsnivå i dessa båda avseenden. Ambitionen är att vi tillsammans med våra leverantörer ska kunna erbjuda våra kunder ett av marknadens bästa sortiment.

Kemisk kvalitet

För oss är det en självklarhet att inte sälja produkter som är farliga för våra kunder. Vi följer gällande lagstiftning inom EU och inga av våra produkter får därför innehålla ämnen som är förbjudna enligt REACH. Om vi skulle vi få indikationer på att så inte sker kommer den aktuella produkten omedelbart att avlägsnas ur butik och returneras till aktuell leverantör.

Hur produkterna tillverkas

Bergqvist Skor AB äger inga egna fabriker och jobbar endast med inköp av extern produktion men för oss är det givetvis fullständigt oacceptabelt med barnarbete eller andra missförhållanden på de fabriker som producerar skor åt oss. Våra samarbetspartners är medvetna om detta och garanterar oss att så inte sker.

Skinnet i våra skor

Vi använder oss bara av skinn från djur som är uppfödda för köttproduktion där skinnet är en biprodukt. Det innebär också att vi inte heller använder material från djur som enbart fötts upp på grund av dess päls, exempelvis minkar och kaniner.